Skip to main content

Politika privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti i sigurnosti na internetskim stranicama www.mihaelabrijak.com

U ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i sigurnosti na internetskim stranicama www.mihaelabrijak.com („Pravila o zaštiti privatnosti i sigurnosti”) objašnjava se kako se SIROVA HRANA služi osobnim podacima navedenima na svojim mrežnim stranicama, mobilnim stranicama, mobilnim aplikacijama i ostalim digitalnim uslugama i proizvodima, a koji su povezani s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti i sigurnosti.

Stranica www.mihaelabrijak.com je u vlasništvu obrta Sirova hrana vlasnice Mihaele Brijak Gutierezz na adresi u Zagrebu, Đurđevačka 18, OIB: 54486534099.

Mihaela Brijak Gutierezz kao vlasnica obrta Sirova hrana ima funkciju voditelja obrade osobnih podataka u skladu s nadležnim zakonom.

Ova Izjava o privatnosti i sigurnosti ne primjenjuje se na stranice www.mihaelabrijak.com koje nisu povezane s ovim Pravilima ili s mrežnim stranicama trećih strana s kojima se može povezati sa stranica www.mihaelabrijak.com.

Sažetak

U ovom sažetku ukratko je predstavljena Izjava o privatnosti i sigurnosti i to:

 • Informacije koje prikupljamo
 • Pravne obveze obavješćivanja i izvješćivanja tijela
 • Informacije koje dijelimo
 • Vaši izbori privatnosti
 • Sigurnost
 • Globalni pristup našim stranicama
 • Promjene u našoj Izjavi o privatnosti
 • Vrste informacija koje prikupljamo u mreži
 • Informacije koje navodite
 • Osnovni podaci koje pružate posjetom stranica www.mihaelabrijak.com
 • Osobni podaci koje dijelite tijekom ostalih interakcija na stranici www.mihaelabrijak.com
 • Informacije koje se mogu automatski prikupljati
 • Kolačići i ostale tehnologije praćenja
 • Praćenje mobilnog uređaja
 • Informacije prikupljene iz drugih izvora
 • Pružanje proizvoda i usluga koje zatražite
 • Marketing

Informacije koje prikupljamo

Sirova hrana na stranicama www.mihaelabrijak.com prikuplja sljedeće vrste informacija:

 • Informacije koje navedete. Osobni podaci koje navedete pri registraciji za naše proizvode i usluge, odgovarajući na upitnike ili ankete ili kontaktirajući s korisničkom službom.
 • Sirova hrana prikuplja i obrađuje osobne podatke Kupca na Internet stranicama www.mihaelabrijak.com u svrhu provođenja sigurne provjere autentičnosti Kupaca koji pristupaju Internet stranici, realizacije ugovora o kupnji robe ili usluga, dostave robe Kupcu, komunikacije s Kupcem, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, te dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu kako bismo stalno unaprjeđivali svoje procese u interesu Kupaca, kako bi ponuda za Kupca bila individualnija te kako bi svoju ponudu proizvoda i usluga što više prilagodili navikama i potrebama Kupaca,
 • Osobni podaci koje navedete mogu se upotrijebiti za stvaranje ponuda, informacija ili usluga prilagođenih korisniku, odnosno osmišljenih prema vašim interesima i preferencijama. Također se možemo koristiti IP adresom i podacima koje automatski dobivamo s pomoću kolačića ili sličnih tehnologija praćenja da bismo stranice www.mihaelabrijak.com učinili jednostavnijima za upotrebu i snalaženje kao i da bismo personalizirali sadržaj na stranicama predviđajući koje bi vas informacije i usluge mogle zanimati.
 • Sirova hrana na svojim stranicama www.mihaelabrijak.com svjesno ne prikuplja i/ili ne upotrebljava osobne podatke izravno od djece (pri čemu se djetetom smatra osoba mlađe od 16 godina). Ne dopuštamo svjesno djeci da naručuju naše proizvode, da komuniciraju s nama ili da se koriste bilo kojom od naših internetskih usluga. Ako ste roditelj i saznali ste da nam je vaše dijete dalo osobne informacije, obratite nam se na našu mail adresu info@sirovahrana.hr te ćemo zajedno s vama riješiti nastali problem.
 • Vaša IP adresa i informacije koje vas ne identificiraju sa uporabom stranica www.mihaelabrijak.com mogu se prikupljati automatski s pomoću tehnologija za praćenje poput kolačića. Vaš softver za pretraživanje mrežnih stranica može biti postavljen tako da odbija sve kolačiće. Međutim, kolačići vam mogu dopustiti da iskoristite neke od ključnih značajki stranica koje možda neće raditi ako odbijete kolačiće.
 • Možemo kombinirati informacije o vama dobivene sa stranica www.mihaelabrijak.com, informacije prikupljene izvan mreže ili od vanjskih strana.

Pravne obveze obavješćivanja i izvješćivanja tijela

U skladu s europskim zakonima o zaštiti podataka, Sirova hrana mora imati pravni temelj za obradu vaših osobnih podataka. Pravni temelj koji se primjenjuje u pojedinom slučaju ovisit će o tome u koju od određenih, prethodno opisanih svrha Sirova hrana obrađuje vaše osobne podatke:

 • U određenim slučajevima Sirova hrana može zatražiti vaš pristanak za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka. Ako odlučite dati svoj pristanak, kasnije ga možete povući tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”. Imajte na umu da povlačenje pristanka neće utjecati na obradu koja je već izvršena.
 • U nekim slučajevima obrada vaših osobnih podataka može biti nužna ako bi sve bilo u skladu s nadležnim zakonom ili uredbom, ili radi provedbe ugovora kojemu podliježete. Možda nećete moći odustati od te obrade ili bi vaš izbor da odustanete mogao utjecati na našu sposobnost izvođenja ugovornih obveza na koje smo se obvezali prema vama.
 • U još nekim slučajevima Sirova hrana može obrađivati vaše osobne podatke na temelju legitimnih interesa da vas obavještava o našim proizvodima i uslugama te o znanstvenim istraživanjima i mogućnostima edukacije. Imate pravo odustati od svake takve obrade vaših osobnih podataka. To možete učiniti tako da nam se obratite na način opisan u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.

Aktivnosti obrade mogu uključivati bilježenje, organizaciju, strukturiranje, pohranu, prilagodbu ili izmjenu, pronalaženje, obavljanje uvida, uporabu, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje osobnih podataka. Osobni podaci koje prikupimo o vama mogu biti pohranjeni pet godina od naše zadnje interakcije s vama, nakon čega će se podaci arhivirati samo onoliko dugo koliko je to razumno potrebno u prethodno navedene svrhe, u skladu s nadležnim zakonima.

Informacije koje dijelimo

Sirova hrana ne prodaje i ne otkriva vaše osobne podatke trećim stranama bez vašeg pristanka, osim:

 • Društvima i pružateljima usluga treće strane kako bi na našim stranicama pružali usluge i informacije, uključujući internetski marketing i oglašavanje te podržali naše poslovanje. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podacima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Društvima da bi nudile i pružale informacije o povezanim proizvodima i uslugama. Ne dijelimo osobne podatke iz zemalja koje zahtijevaju pristanak, osim ako je pristanak unaprijed dobiven za dijeljenje podataka s povezanim podružnicama. Od navedenih strana zahtijevamo da se osobnim podacima služe u skladu s ovom Izjavom o privatnosti.
 • Mjerodavnim regulatornim tijelima ako je nužno da Sirova hrana poštuje svoju zakonsku obvezu ili zahtjev.

U slučaju da se Sirova hrana odluči reorganizirati ili se povući prodajom, udruživanjem ili akvizicijom, Sirova hrana može podijeliti osobne podatke o vama sa stvarnim ili mogućim kupcima. Od svih stvarnih ili mogućih kupaca zahtijevat ćemo da se prema tim osobnim podacima odnose na način koji je u skladu s ovom izjavom.

Vaši izbori privatnosti

Imate pravo dobiti na uvid te dobiti primjerak osobnih podataka o vama koje zadržavamo te imate pravo tražiti od nas da ispravimo netočne ili nepotpune osobne podatke o vama u koju svrhu će vam za to biti dostavljen Obrazac. Imate pravo primiti podatke koje ste nam pružili u strojno čitljivom formatu te ih prenijeti drugom voditelju obrade. Također možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ili ograničavanje njihove obrade te imate pravo prigovora na obradu osobnih podataka o sebi. Da biste zatražili pristup osobnim podacima o sebi, istaknuli što vas brine, uložili pritužbu ili zahtjev za ispravkom, ili kako biste odustali od određenih programa, obratite nam na e-mail adresu info@sirovahrana.hr.

Odgovornost nadležnog tijela za zaštitu podataka u Hrvatskoj jest osigurati da se u Hrvatskoj pridržava zakona o privatnosti. Za više informacija o svojim pravima na privatnost ili ako ne možete riješiti problem izravno s nama te želite uložiti pritužbu, obratite nam se na: info@sirovahrana.hr.

Sigurnost

Sirova hrana provodi kontrole kako bi štitila i osigurala osobne podatke. No, kada osobne podatke dijelite na internetu, uvijek postoji određeni rizik da bi neovlaštena treća strana mogla pristupiti vašim informacijama.

Sirova hrana poštuje vašu privatnost, cijeni uzajamni odnos te smo predani čuvanju vaše privatnosti. Shvaćamo koliko je našim klijentima i posjetiteljima stranica www.mihaelabrijak.com važna privatnost. Osobne podatke koji pojedinca mogu osobno identificirati upotrebljavamo pridržavajući se naših Pravila o zaštiti privatnosti. Pristupanjem internetskim stranicama www.mihaelabrijak.com i njihovom upotrebom pristajete na to da budete obvezani tim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Shvaćate i suglasni se da se pri slanju svojih informacija koje vas mogu osobno identificirati internetskim stranicama www.mihaelabrijak.com ne može dati apsolutno jamstvo sigurnosti iako provodimo mjere zaštite kako bi se spriječio neovlašteni pristup ili presretanje.

U možebitnom slučaju presretanja ili neovlaštenog pristupa unatoč uloženim naporima, Sirova hrana ne preuzima odgovornost za takva presretanja ili neovlašteni pristup kao ni za bilo kakvu izravnu, neizravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu štetu (uključujući izgubljenu dobit) koju pretrpe klijent ili korisnik, čak i kad je Sirovoj hrani prethodno savjetovano da postoji mogućnost takvih šteta. Sirova hrana ne izjavljuje, ni izričito niti implicitno, da su informacije koje navede bilo koji klijent sigurne od presretanja ili neovlaštena pristupa te ne daje nikakva implicitna jamstva o tržišnom jamstvu i prikladnosti za određenu svrhu. Svaki korisnik odgovoran je za povjerljivost svoje lozinke.

Globalni pristup našim stranicama

Upotrebom ove stranice shvaćate da će se vaši osobni podaci prikupljati, pohranjivati i obrađivati u bilo kojoj zemlji u koju možemo prenijeti vaše informacije tijekom svojeg poslovanja. Sirova hrana može prenijeti osobne podatke o vama u sve povezane podružnice diljem svijeta. Te podružnice potom mogu osobne podatke o vama prenijeti drugim povezani podružnicama. Neke podružnice mogu biti u zemljama koje ne osiguravaju odgovarajuću razinu zaštite podataka. Neovisno o tome, sve povezane podružnice dužne su osobne podatke tretirati na način koji je u skladu s ovom izjavom. Da biste dobili dodatne informacije o zaštitnim mjerama koje provodimo pri prekograničnim prijenosima osobnih podataka, obratite nam se služeći se informacijama navedenima u odjeljku „Vaši izbori privatnosti”.

Promjene u našoj Izjavi o privatnosti

Redovito provjeravajte našu Izjavu o privatnosti jer povremeno možemo mijenjati ili ažurirati dijelove ovih Pravila o zaštiti podataka, što podliježe svim primjenjivim zahtjevima za suglasnost. Sve promjene pravodobno će biti objavljene na ovoj stranici, zajedno s novim datumom stupanja na snagu koji će biti vidljiv na vrhu ove stranice.

Vrste informacija koje prikupljamo u mreži

U ovom su odjeljku opisane vrste osobnih podataka koje možemo prikupljati dok upotrebljavate stranice Sirove hrane te one uključuju i informacije koje vi navodite i informacije koje prikupljamo automatski kada upotrebljavate stranice www.mihaelabrijak.com.

„osobni podaci” jesu informacije koje vas identificiraju ili koje se mogu razumno iskoristiti kako bi vas se identificiralo. Primjeri osobnih podataka uključuju ime, adresu, telefonski broj i adresu e-pošte.

Informacije koje navodite

Ne morate se registrirati za uslugu ili program kako biste primali veliki dio informacija dostupnih putem stranica www.mihaelabrijak.com. No neki naši sadržaji dostupni su samo registriranim ili identificiranim korisnicima te ćete morati otvoriti profil ili navesti specifične informacije o sebi kako bismo vam mogli pružiti uslugu.

Osnovni podaci koje pružate posjetom stranica www.mihaelabrijak.com

Sirova hrana prikuplja osobne informacije koje pružate na našim stranicama , primjerice, kada kupujete proizvod, da biste dobili marketinške proizvode i informacije, kontaktirali s korisničkom službom Sirove hrane ili odgovorili na upitnike ili ankete. One mogu uključivati:

 • kontaktne informacije poput vašeg imena, adrese, telefonskog broja ili adrese e-pošte
 • registracijske informacije poput vašeg korisničkog imena i lozinke
 • informacije o zaposlenju, obrazovanju i ostale popratne informacije kada se raspitujete o zaposlenju u obrtu Sirova hrana
 • informacije o plaćanju (kao što su informacije o banki, broj kartice za plaćanje, datum kada kartica istječe, adresa za dostavu i adresa za naplatu)
 • sadržaj koji vi možete navesti (primjerice, pri popunjavanju našeg Internetskog obrasca za kontakt ili pri slanju drugih podataka).

Osobni podaci koje dijelite tijekom ostalih interakcija na stranici www.mihaelabrijak.com

Možete se obratiti Sirovoj hrani kako biste postavili pitanja, raspravili o svojim dvojbama ili prijavili probleme s našim proizvodima. Možda ćete trebati navesti svoje kontaktne informacije kao i sve osobne podatke koji su važni za vaš zahtjev.

Informacije koje se mogu automatski prikupljati

Kada upotrebljavate stranice www.mihaelabrijak.com, možemo automatski prikupljati određene informacije o upotrebi te o uređaju, kao što je opisano u nastavku.

Kada posjećujete stranice www.mihaelabrijak.com, možemo zabilježiti adresu internetskog protokola („IP”) vašeg računala ili drugog elektroničkog uređaja. IP adresa identificira elektronički uređaj koji upotrebljavate za pristup stranicama, što nam omogućuje da komuniciramo s vašim računalom dok pretražujete stranice i prilagođavate sadržaj svojim potrebama.

Kolačići i ostale tehnologije praćenja

Informacije o vašoj upotrebi stranica www.mihaelabrijak.com prikupljamo i tehnologijama praćenja kao što su kolačići i web-pratilice. „Kolačić” je jedinstveni numerički kod koji se prenosi na vaše računalo radi praćenja vaših interesa i preferencija te kako bi vas se prepoznalo kao posjetitelja koji se vraća. „Web-pratilica” transparentna je grafička slika postavljena na mrežnu stranicu, e-poštu ili oglas koja omogućuje praćenje stvari kao što su aktivnost korisnika i promet stranice. Ove tehnologije pomažu u pamćenju vaših preferencija i omogućuju nam da vam pružimo sadržaj i značajke koji će vas vjerojatno najviše zanimati na temelju analize podataka o klikovima koja pokazuje vaše prethodne aktivnosti na stranicama www.mihaelabrijak.com.

U oglašavanju upotrebljavamo servis Google Display Advertising (odnosno njegove usluge Retargeting with Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, DoubleClick Campaign Manager integration i Google Analytics Demographics i Interest Reporting) kako bismo (1) vam pokazali svoje oglase na drugim mrežnim stranicama na temelju vaših prijašnjih posjeta stranicama www.mihaelabrijak.com i (2) bolje razumjeli dojmove koje ostavljaju naši oglasi te upotrebu oglašivačkih servisa. Kad je riječ o usluzi Google Analytics Demographics and Interest Reporting, možemo se poslužiti podacima iz Googleova oglašavanja na temelju interesa ili podacima publike treće strane (kao što su dob, spol i interesi) uz servis Google Analytics kako bismo razumjeli i poboljšali svoje marketinške kampanje i sadržaj stranice.

Servis Google Ads možete isključiti tako da odete na stranicu http://www.google.com/ads/preferences. Ako ne želite da se servis Google Analytics koristi vašim podacima, u svoj preglednik možete instalirati dodatak kojim isključujete Google Analytics. Dodatak možete preuzeti na stranici za isključivanje servisa Google Analytics.

Internet stranica www.mihaelabrijak.com nije osmišljena da bi odgovarala na signale o nepraćenju koje dobiva iz preglednika.

Više o kolačićima i ostalim tehnologijama praćenja, uključujući način kako ih onemogućiti, možete saznati posjetite li stranicu http://www.allaboutcookies.org/. Imajte na umu da su neki kolačići ključni za funkcioniranje naših stranica te će njihovo brisanje ili onemogućavanje smanjiti funkcionalnost stranice.

Praćenje mobilnog uređaja

Neke stranice www.mihaelabrijak.com dostupne su i kao mobilne aplikacije ili mobilne stranice koje možete upotrebljavati na svojem mobilnom uređaju. Ako se za pristup stranicama www.mihaelabrijak.com i njihovu upotrebu služite mobilnim uređajem, uz prethodno pisane informacije, možemo prikupljati i sljedeće informacije specifične za mobilni uređaj: identifikacijski broj uređaja ili reklame, vrstu uređaja, vrstu hardvera, adresu kontrole pristupa mediju („MAC”), međunarodni identitet mobilne opreme („IMEI”), verziju vašeg mobilnog operativnog sustava, platformu koju upotrebljavate za pristup stranici Sirove hrane ili za njezino preuzimanje (npr. Apple, Google, Amazon, Windows), informacije o lokaciji i informacije o upotrebi za vaš uređaj i vašu upotrebu stranica www.mihaelabrijak.com.

Informacije prikupljene iz drugih izvora

Informacije o vama možemo kombinirati tako da informacije zabilježene pri posjetu jednoj stranici u vlasništvu Sirove hrane kombiniramo s informacijama zabilježenima pri posjetima drugim stranicama u vlasništvu Sirove hrane. Također možemo kombinirati informacije o vama koje su prikupljene na stranicama u vlasništvu Sirove hrane s informacijama koje smo prikupili izvan mreže kao i s informacijama koje smo dobili od trećih strana.

Pružanje proizvoda i usluga koje zatražite

Ako odaberete kupiti naš proizvod ili primati našu uslugu, osobnim podacima koje navedete na stranicama www.mihaelabrijak.com koristimo se da bismo upravljali vašim narudžbama i računima, obrađivali plaćanja, odgovarali na vaša pitanja, pružali vam tražene usluge i ponudili optimalno korisničko iskustvo.

Marketing

Od nas također možete primati marketinške informacije, primjerice ponude o proizvodima ili uslugama povezanima sa internetskim stranicama www.mihaelabrijak.com, pozive da sudjelujete u anketama o našim proizvodima ili obavijesti o posebnim promocijama. U takvim ćemo se slučajevima koristiti vašim kontaktnim i ostalim osobnim podacima kako bismo vam slali marketinške informacije.

Close Menu
error: